Een werkweek van 4 uur

een werkweek van vier uur

Dit boek van Timothy Ferris met de aanlokkelijke titel Een werkweek van 4 uur verscheen al in 2007 en er zijn veel van verkocht. Misschien heb je het gelezen, maar heb je het ook toegepast?

Het deel van dit boek dat me het meeste aanspreekt, gaat over het elimineren van dingen die er niet toe doen. Dit is gerelateerd aan mijn derde principe van eenvoud: ‘Focus op het allerbelangrijkste’.


Het 80/20 principe

Bij het elimineren van activiteiten zijn er twee wetten die je kunnen helpen: het 80/20 principe en de Wet van Parkinson.
Over het 80/20 principe heb ik al eerder geschreven. In het kort komt het erop neer dat een klein deel (20%) van input het grootste deel (80%) van output tot gevolg heeft. En 80% van de input geeft slechts 20% resultaat. Een voorbeeld: 20% van je kleren draag je 80% van de tijd; 80% van je kleding draag je 20% van de tijd. Of: 80% van de winst komt van 20% van de klanten; 20% van de winst komt van 80% van de klanten. Als ondernemer kun je je bijvoorbeeld het beste richten op de 20% klanten die het meeste winst geven (als winst maken een belangrijk doel voor je is). Het 80/20 principe kun je overal op toepassen. Lees m’n eerdere blog hierover, maar kom wel hier terug – afleiding zit in een klein hoekje 🙂

De Wet van Parkinson
De Wet van Parkinson is als volgt: hoe meer tijd je voor een taak uittrekt, hoe meer deze toeneemt in (vermeende) belangrijkheid en complexiteit.
Om dit om te keren, stel je van tevoren vast hoeveel tijd je aan een taak wilt besteden. Je gaat dus niet gewoon maar beginnen met die boekhouding en je ziet wel wanneer je er weer mee ophoudt. Nee, je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf: ik werk vandaag één uur aan de boekhouding, niet meer.

Het beste is om beide wetten te combineren: je kiest de 20% met het meeste effect (en wat voor jou het meeste betekenis heeft) en stelt grenzen aan de tijd die je ermee bezig bent.
Ferris zegt dat als je niet hebt vastgesteld welke taken cruciaal zijn voor je missie en je te ruime begin- en eindtijden voor de uitvoering hebt, dat het onbelangrijke dan belangrijk wordt. Ook als je wel weet wat essentieel voor je is, zullen zich toch nieuwe onbeduidende taken aan je opdringen. Die taken dijen uit en kunnen al je tijd opslokken, zodat je aan het eind van de dag niets van belang hebt afgekregen.

Behulpzame vragen die Ferris stelt:
• wat zijn jouw top drie activiteiten die je gebruikt om de tijd te doden en om echt belangrijke activiteiten uit te stellen?
• als dit het enige is wat ik vandaag gedaan krijg, ben ik dan tevreden over mijn dag?

Een automatische bron van inkomsten creëren
Een belangrijk deel van het boek gaat over hoe je een bedrijf of een bron van inkomsten kunt opzetten, waarbij je alles uitbesteedt. Je maakt jezelf overbodig terwijl je toch inkomsten genereert. Dit deel van het boek vind ik het lastigste. Maar ik ben heel benieuwd of er lezers zijn die hier wel mee aan de slag zijn gegaan en in hoeverre het hun gelukt is, om zo’n bron van inkomsten te creëren.

Wat doe je dan de rest van de week?
Al lezende vroeg ik me af: als je maar vier uur werkt per week, wat doe je dan de rest van de tijd? Ferris’ antwoord is, ook naar aanleiding van gesprekken met andere ‘nieuwe rijken’, dat er twee dingen van fundamenteel belang zijn: levenslang blijven leren en iets voor anderen doen.
Dat vind ik grappig maar ook een beetje de omgekeerde wereld. Eerst elimineert Ferris alles en hij zorgt ervoor dat er inkomsten zijn zonder dat hij er iets voor hoeft te doen en vervolgens vraagt hij zich af wat hij met alle vrijgekomen tijd zal doen.

Je kunt het ook omkeren: begin met jezelf af te vragen wat je voor anderen zult doen en wat je wilt leren. Neem die motivatie mee in alles wat je doet. Dan doe je wat betekenisvol is. En dan is werk ook niet zozeer ‘werk’.
Niet dat dit zo gemakkelijk is natuurlijk, maar dat is de werkweek van 4 uur ook niet. Er zijn genoeg uitdagingen en valkuilen. Ferris bespreekt ze uitgebreid in zijn boek. De verdienste van dit boek is dat het prikkelt en inspireert om buiten de gebaande paden te gaan en dat is heel verfrissend.

Hoe je het ook aanpakt, elimineer! Creëer ruimte voor wat wezenlijk voor je is.

Hoeveel uur per week werk jij? En hoe bevalt dat?

Het geheim van meer bereiken met minder moeite

Tags

, ,

Het tachtig/twintig principeHet 80/20 principe is een interessant fenomeen. Het houdt in, dat een klein deel van een oorzaak of inspanning (de input) het grootste deel van het resultaat (de output) tot gevolg heeft. Het klinkt wat abstract, daarom een paar voorbeelden uit het boek Het tachtig/twintig principe van Richard Koch.

• 80% van de misdaden wordt gepleegd door 20% van de daders
• 80% van de winst van een bedrijf komt meestal van 20% van de klanten
• 20% van je kleding draag je 80% van de tijd
• 20% van je vloerbedekking vertoont 80% slijtage

Vaak denken we dat er een lineair verband zit tussen inspanning en resultaat. Maar het 80/20 principe toont aan, dat dit niet het geval is. Als je dit weet, ga je dingen op een andere manier aanpakken. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld richt zich bij het veiliger maken van de stad vooral op de top 600 daders.

In het bedrijfsleven is het 80/20 denken en handelen vaak gemeengoed, maar toch wordt het, volgens de schrijver, ook daar niet altijd adequaat toegepast.

Wat kun je zelf met het 80/20 principe?
Het 80/20 principe is van toepassing op onze activiteiten en onze tijdsbesteding: 20% van onze activiteiten levert 80% van ons geluk op. Omgekeerd besteden we vaak 80% van onze tijd aan zaken die voor ons weinig van waarde zijn.

Voorbeelden van laagwaardige tijdsbesteding:

• dingen die anderen belangrijk vinden
• activiteiten waar je geen plezier aan beleeft
• zaken die al twee keer zo lang duren als je verwacht had
• dingen die altijd op deze manier gedaan zijn

Hoogwaardige tijdsbesteding:

• dingen die de hoofddoelen van je leven bevorderen
• dingen waarvan anderen zeggen dat ze niet kunnen
• dingen waarbij je je eigen creativiteit benut
• activiteiten waarvoor geldt: nu of nooit
• specialisatie in een kleine niche, het ontwikkelen van een kernvaardigheid

Het 80/20 principe komt overeen met het principe van eenvoud: focus op wat het allerbelangrijkst is. Laat je niet afleiden door wat anderen belangrijk vinden, maar volg je eigen koers.

Dit is niet zo gemakkelijk: vaak volgen we de conventie, we doen wat anderen ook doen. Om het 80/20 principe vóor ons te laten werken, is het nodig om onconventioneel te zijn in onze tijdsbesteding. Om te kiezen voor de 20% van activiteiten die 80% resultaat geeft. Met andere woorden: om de focus te leggen op kleine acties die er toe doen.

Tot slot nog een citaat uit het boek: de meeste van onze mislukkingen ontstaan in wedstrijden waarvoor anderen ons opgeven. De meeste van onze successen halen we in wedstrijden die we zelf kiezen.

Aan welke wedstrijd doe jij mee?

 

Moe zijn mag

Tags

, ,

Tekening Alex Peters


Een tijdje geleden las ik een boekje van Anselm Grün, dat in mijn herinnering Moe zijn mag heet. Misschien vergis ik mij in de titel. Ik wilde het opnieuw uit de bieb halen, omdat ik er in de Eenvoudig Leven Agenda over wilde schrijven, maar eigenlijk kan ik ook gewoon vertellen waarom het me aansprak.  

In een wereld waarin presteren een hoog aanzien heeft (en burn-out veel voorkomt), is het fijn als je jezelf kunt toestaan om moe te zijn.

In de klassieke boeddhistische tekst Het pad van de bodhisattva, in het hoofdstuk over enthousiast volhouden (vrij vertaald), staat de volgende zin over moe zijn:

Als onze kracht verminderd is, door vermoeidheid, ziekte of uitputting en we onze activiteit niet kunnen afmaken, moeten we besluiten om het voorlopig te laten rusten en het later weer oppakken.

Dit advies klinkt misschien te simpel, maar als we vanuit een goed hart anderen helpen of een mooie bijdrage aan de wereld leveren, kunnen we soms over onze grens gaan. Het blijft belangrijk om onszelf niet uit te putten en als we moe zijn, onszelf een kortere of langere pauze te gunnen.

Soms hoeft het helemaal geen lange pauze te zijn. Een klein tukje, een wandeling in de natuur of een uitstapje naar een andere plek, kunnen al wonderen doen.

En als je (veel) langer nodig hebt om uit te rusten, is dat ook goed. Als je je dan weer beter voelt, kun je je mooie werkzaamheden weer met frisse energie oppakken.

Deze tekst is eerder verschenen in de Eenvoudig Leven Agenda 2022.