Je gevoelens toelaten en verbeelden

Tags

Met een klant van mij, laat ik haar Mae noemen, heb ik altijd bijzondere coachingssessies. Met haar toestemming vertel ik er hier over.

Het gevoel toelaten

Onze gesprekken beginnen vaak met een emotie, bijvoorbeeld angst, depressie of boosheid, of met iets anders wat op dat moment speelt. Vaak is er een oordeel over deze emotie. Dat komt geregeld voor: we denken dat het niet goed is wat we voelen, we duwen het weg, vinden het ‘stom’ of niet gepast voor een volwassene.
In de coachingssessie nodig ik Mae uit om naar de plek in het lichaam te gaan waar ze de emotie voelt. Soms is dat in de buik, soms in de streek rondom het hart. Mae kan altijd heel gemakkelijk contact maken met het gevoel. Ik heb ook wel eens klanten voor wie dit veel moeilijker is. Als Mae het gevoel toelaat, komt er vaak een beeld in haar geest op. Soms verandert het beeld doordat ze haar aandacht bij het gevoel houdt.

Het is belangrijk om jezelf toe te staan contact te maken met je gevoel. Als we, wat vaak een sterke gewoonte is, het gevoel afwijzen en afleiding zoeken in iets anders, dan blijft het langer bestaan. Als je echter met je aandacht naar het gevoel toe gaat, kan het verzachten of zelfs oplossen. Maar dit is niet eenvoudig. In het heetst van de strijd vergeten we om onze aandacht naar binnen te keren en pas in bijvoorbeeld een coachingssessie herinneren we het ons weer: “O ja, ik kan ook met m’n aandacht naar het gevoel toe.”

Je gevoelens tekenen

Wat ook heel goed werkt om meer in contact te komen met je gevoelens, is ze te tekenen. Dit vindt ook niet iedereen gemakkelijk. Sommige mensen denken dat je iets moois moet tekenen, maar dat hoeft helemaal niet. Het gaat puur om het uitdrukken van je gevoel op het papier. Dit geeft een andere dimensie aan het omgaan met je gevoelens. Als je er enkel met je denken uit wilt komen, kun je soms in cirkels blijven ronddraaien waarbij je niet verder komt.

In de gesprekken met Mae nodig ik haar vaak uit om een tekening te maken van het gevoel, om er – op een andere manier dan verbaal – uitdrukking aan te geven.


Hier zie je twee fasen van een tekening die binnen één sessie is gemaakt. Het begon met de linker tekening, met scherpe gevoelens van boosheid en angst. Gaandeweg het gesprek kwamen we dichter bij de onderliggende behoefte. Toen ik Mae vroeg of ze deze ook ergens in de tekening kon weergeven, kwam er eerst voorzichtig in een hoek wat kleur. Maar langzamerhand werd het papier steeds meer gevuld en uiteindelijk ontstond er een soort berglandschap en een weg die te bewandelen is. Voor Mae een belangrijke en positieve metafoor omdat ze veel van bergen houdt.

In deze tekening zie je links een rivier, met een blauwe slang en een klein ijsvogeltje. De blauwe slang staat voor onzekere gevaren die zich elk moment kunnen voordoen. Het ijsvogeltje is een helper, klein en beweeglijk.
Rechts zie je ook weer bergen, met bovenop de berg een vlag. Door de bergen is er overzicht, het geeft perspectief aan wat er zich op emotioneel gebied afspeelt in het linkerdeel van de tekening.


Het mooie van tekenen is, dat je gaandeweg het gesprek je gevoelens en je inzichten kunt verbeelden en veranderen.

Zo kun je in een sessie op een diepere laag doorleven wat in het dagelijks leven vaak verhuld blijft.
En als coach word ik zelf altijd blij als ik getuige mag zijn van zo’n proces. Dank je wel, Mae!


Jezelf waarderen om wie je bent

Tags

,

Tekening door Alex Peters

Vaak koppelen we onze zelfwaardering aan wat we presteren. Dat is vrij gangbaar in onze maatschappij. Maar het heeft een keerzijde, want als je minder goed presteert, kan de waardering of liefde voor jezelf ook minder worden.
Als zelfwaardering onvoorwaardelijk is, erken je dat je sterke en zwakke punten hebt. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent en je weet dat iedereen goede en minder goede kwaliteiten heeft. Je vergelijkt jezelf niet steeds met anderen, om daaraan af te meten of je wel goed genoeg bent.

Terwijl ik met dit blog bezig ben, komt er een herinnering in me op. Vroeger had ik een poëzie album – spreek uit poesie album. Mijn moeder had daar een hele mooie bladzijde in gemaakt, met uitgeknipte figuren. De tekst die er bij stond was: Doe, doe het goede, doe het goed. Ik heb het album bewaard en ben blij dat ik het nog heb. Wat een mooi document!


Toen ik ouder werd, kreeg ik moeite met mijn moeders tekst. Voor mij zat er teveel ‘moeten’ in; het goed moeten doen. Ik had er wel eens gesprekken met m’n moeder over. Ze had het natuurlijk niet op die manier bedoeld.
Toen ik tegen m’n dertigste van Groningen naar Amsterdam verhuisde, kreeg ik van mijn moeder een prachtige amulet waar een opgerold papiertje in zat. Hierop had ze geschreven: Je doet, je doet het goede, je doet het goed.
Terwijl ik dit schrijf, komt er ontroering op. Wat grootmoedig om als moeder dit mee te geven aan je dochter die meer dan 200 km verderop gaat wonen – een moment dat toch niet erg gemakkelijk voor haar geweest zal zijn.

Wat zou het mooi zijn als onze zelfwaardering niet afhankelijk is van wat we gedaan of (maatschappelijk) bereikt hebben, maar dat we tevreden kunnen zijn met wat er nu al is. Als we ons geluk niet in de toekomst projecteren, wanneer we zgn. geslaagd zijn, maar dat we goed zijn zoals we zijn.

Dit betekent overigens niet dat er niets meer te verbeteren valt, dat je jezelf geen doelen meer stelt of dat het verkeerd is om iets te willen bereiken. Maar het helpt je wel om minder dwangmatig naar perfectie te streven of jezelf neer te halen wanneer iets niet lukt. Je zet jezelf minder onder druk en je kunt met meer ontspanning je plannen realiseren.
Je hoeft niet eerst iemand te wórden om iemand te kunnen zíjn.

Het kwadrant van Covey en het Model van Eenvoud

Tags

, ,

Naast het boeddhisme is Stephen Covey, schrijver van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, voor mij een belangrijke inspiratiebron. Jammer genoeg is hij in 2012 overleden. Vandaag ga ik iets schrijven over het kwadrant van Covey. Eigenlijk is het van Eisenhower, maar door Covey is het veel bekender geworden.

Het kwadrant van Covey helpt om te bepalen wat voor jou wezenlijk belangrijk is. Toen ik mijn eigen coachingspraktijk begon, gaf ik een keer een try-out van de workshop Hoe kan ik mijn leven vereenvoudigen. Daarin gebruikte ik ook het kwadrant van Covey, maar de deelnemers aan de workshop vonden het niet eenvoudig genoeg… Aan de hand van hun feedback heb ik toen het Model van Eenvoud ontwikkeld, waarover zo meteen meer. Maar eerst zal ik het kwadrant van Covey uitleggen, want dat is ook nog steeds heel behulpzaam.

Het kwadrant van Covey nodigt je uit om alles wat je doet te onderzoeken aan de hand van twee vragen:
Is het urgent?
Is het belangrijk?

In een matrix krijg je hierdoor vier mogelijkheden:

Voorbeelden voor ieder kwadrant van Covey

  • Kwadrant 1 – urgent en belangrijk: naar de tandarts gaan als je kiespijn hebt
  • Kwadrant 3 – urgent en niet belangrijk: iemand dringt bij je aan om mee te gaan naar een film, waar je eigenlijk geen zin aan hebt.
  • Kwadrant 4 – niet urgent en ook niet belangrijk: uit tijdverdrijf surfen op het internet terwijl het je niets oplevert en je er eigenlijk op leeg loopt
  • Kwadrant 2 – niet urgent maar wel belangrijk: dingen die er echt toe doen, die bijdragen aan wat voor jou wezenlijk is. Het gaat erom hier het meeste tijd aan te besteden.

Wil je meer details en voorbeelden?

Bekijk het kwadrant van Covey in detail

Vind je het kwadrant toch wat complex, dan heb je misschien meer aan mijn Model van Eenvoud.
Handel zoveel mogelijk vanuit de binnencirkel. Dit komt overeen met kwadrant 2 van Covey: belangrijk maar niet urgent.
De buitencirkel komt overeen met de kwadranten 1, 3 en 4.

Herken je jezelf in het Model van Eenvoud? Waar speelt jouw leven zich vooral af, in de binnen- of in de buitencirkel?

Verlang je ernaar om je minder te laten meeslepen door de gewoontes van de buitencirkel en meer van binnenuit te leven?
De Eenvoudig Leven Agenda 2022 is hier een mooi hulpmiddel bij.