Tags

, ,


Compassievol Leven

Mindfulness training is tegenwoordig alom bekend.

Hoewel, alles is relatief, want twee weken geleden ontmoette ik iemand die er nog nooit van gehoord had! Maar voor het gemak ga ik er even van uit dat jij als lezer van dit blog er wel bekend mee bent.

Het mooie boek Compassievol leven gaat over het vervolg op mindfulness: heartfulness.

Mindfulness-Based Compassionate Living
De schrijvers van Compassievol leven, Frits Koster en Erik van den Brink, hebben een training ontworpen die qua opzet vergelijkbaar is met de klassieke achtweekse mindfulness training van Jon Kabat-Zinn, maar waarbij de nadruk op compassie ligt. Deze training hebben zij Mindfulness-Based Compassionate Living genoemd.

Het grootste deel van het boek is een beschrijving van de
training, eigenlijk is het een soort studiegids. Ook alle geleide
compassie-beoefeningen van de training staan er letterlijk in beschreven en er zit een CD met begeleide beoefeningen bij.

Het boek bevat een schat aan inspirerende informatie over de helende werking van compassie, die bovendien op een heldere manier – en met verwijzingen – wetenschappelijk onderbouwd wordt.

Verschil tussen existentieel en pathologisch lijden
Aan het begin van het boek wordt helder uitgelegd wat het verschil is tussen existentieel lijden – de kwetsbaarheid die nou eenmaal onlosmakelijk verbonden is met ons leven, en pathologisch lijden. In onze maakbare maatschappij wordt normaal, existentieel lijden steeds meer onder de noemer van pathologisch lijden geplaatst, alsof er iets mis met je is.
Echter, hoe meer we denken dat emotionele pijn en kwetsbaarheid te vermijden zijn of onze eigen schuld, hoe moeilijker het wordt dit lijden te accepteren en te omarmen, waardoor het vaak alleen maar erger wordt en de kans dat dit lijden pathologisch wordt, juist alleen maar groter.

De toon van het boek is vriendelijk, wat natuurlijk ook te verwachten is van
een boek over compassie. Als je een oefening doet en het lukt niet, of je
voelt weerstand, dan is dat ook goed :-).

Dit boek is volgens de schrijvers bedoeld voor iedereen die interesse heeft in mindfulness- en compassiebeoefening in de setting van de gezondheidszorg, maar ik zou het veel breder willen aanraden aan iedereen die met mensen werkt en die in het contact met de cliënt meer compassie wil ontwikkelen, maar zeer zeker ook voor zichzelf.

Tot slot wil ik graag de schrijvers van Compassievol leven bedanken voor hun boek! Inmiddels wordt de compassie-training, net als mindfulness, mede door het werk van de schrijvers, maatschappelijk gezien steeds meer erkend. Een ontwikkeling die me blij maakt, want ik ben een fan van (zelf)compassie!