Tags

,

liggende-kikkerOp mijn website staat een eenvoudig-leven-test. De meeste vragen zijn multiple-choice maar de laatste is een open vraag: wat betekent eenvoudig leven voor jou?

Een analyse
Het leek mij interessant om een analyse te maken van de antwoorden die tot nu toe op deze vraag gegeven zijn, om zo een duidelijker beeld te krijgen van wat mensen onder eenvoudig leven verstaan.
De manier waarop ik dat gedaan heb, is als volgt: in een Excell-spreadsheet heb ik in de linkerkolom alle gegeven antwoorden onder elkaar gezet. Vervolgens heb ik een aantal categorieën gedefinieerd, waarin ik deze antwoorden zou kunnen onderbrengen. Categorieën als: minder stress, meer tevreden zijn, acceptatie van wie je bent, verbonden zijn met de mensen om je heen, duurzaamheid, minder spullen, spiritueel leven, in het hier en nu zijn.

Daarna ben ik gaan turven. Als iemand bijvoorbeeld had ingevuld: ‘geen dingen kopen die onnodig zijn; tijd vinden voor elkaar’, dan vinkte ik de kolommen: ‘minder spullen’ en ‘verbonden zijn met mensen’ aan. Soms was dat wat schipperen omdat je niet voor elk verschillend woord wat iemand gebruikt weer een andere kolom kunt maken.

Leven naar wat belangrijk voor je is
Het vaakst, door bijna de helft van de deelnemers aan de test, wordt – in verschillende bewoordingen – genoemd: leven naar wat belangrijk voor je is, bij jezelf blijven. Dat verraste me, omdat het sterk overeenkomt met mijn eigen visie op eenvoudig leven.

Andere omschrijvingen die gebruikt werden:

• de ruimte om te zijn wie ik ben
• doen wat je zelf wilt doen en daar voldoening of energie uit halen
• weten wat ik wil doen en dat ook doen
• leven naar mijn normen en waarden
• mijn uiting vinden
• leven naar je mogelijkheden
• zelfregie
• helder zijn in keuzes maken en daarnaar handelen
• kunnen focussen
• kiezen voor een paar echt belangrijke of essentiële zaken

De rest loslaten
Soms voegden mensen eraan toe, dat ze de onbelangrijke dingen willen loslaten:

• niet continu energie verliezen in er niet-toedoende zaken
• niet afgeleid door onbelangrijke zaken
• focus op een paar echt belangrijke zaken, al het andere is extra last
• bezig zijn met wat mij daadwerkelijk raakt en de rest laten zoals het is
• niet steeds het gevoel hebben dat ik nog zoveel zou moeten of beter zou moeten of kunnen doen

Onbelangrijke zaken werden soms gerelateerd aan de normen van de buitenwereld:

• me niet laten afleiden door de waan van de dag en dat wat gangbaar is in onze samenleving
• liefdevol grenzen durven stellen aan mezelf en anderen
• bij mezelf blijven en niet denken wat een ander ervan vindt

Meer rust
Ook geven veel mensen aan dat ze minder stress willen, meer rust (in het hoofd), tevreden zijn met wat er nu is zonder te verlangen naar meer en anders; het leven in alle aspecten kunnen omarmen.

Je verbonden voelen
Verbinding met anderen werd ook heel vaak genoemd:

• iets kunnen betekenen voor de ander met wie ik ben
• echte, zingevende contacten
• liefdevolle ontmoetingen
• tijd voor elkaar

Ik vond het heel inspirerend wat mensen geantwoord hebben. De vraag is natuurlijk wel of het hun ook lukt om te leven naar wie ze zijn. Als je naar de andere antwoorden in de test kijkt, is dat lang niet altijd zo. Maar daar kom ik een andere keer nog wel op terug.

Wat betekent eenvoudig leven voor jou? Doe de test!